DANH MỤC

LIÊN KẾT WEBSITE

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ WEBSITE

may loc nuoc
Bluesky

Trang nhất » Tin Tức » TIN TỨC SỰ KIỆN » Tin tức nhà trường

Kế hoạch chiến lược

Thứ bảy - 12/03/2016 08:08
PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU                                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS DIỄN THỊNH                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
      
Số 12  /KH-CLTHCSDT
                                                                                                                                                                 Diễn Thịnh, ngày 5  tháng  9  năm 2013
 
KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC
PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG 2013 - 2016 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020
 
Trường THCS Diễn Thịnh tiền thân là trường phổ thông cấp 2 Diễn Thịnh, được thành lập từ tháng 9 năm 1962 do thầy Hoàng Đào làm hiệu trưởng. Sự ra đời của trường đã tạo điều kiện thuận lợi cho con em Diễn Thịnh  tiếp tục học lên sau khi hết cấp 1 (tiểu học). Các phong trào thi đua "Đuổi kịp và vượt Bắc Lý”, "Thi đua dạy tốt- học tốt" được phát động ngay từ những ngày đầu, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.
Gắn liền với sự trưởng thành của trường là tên tuổi của các thầy hiệu trưởng qua các thời kỳ: thầy Hoàng Đào (1962- 1964 ), thầy Phan Huy Vân (1964- 1965) thầy Cao Xuân Lục ( 1965- 1967), thầy Trần Trọng Duyến (1967- 1968), thầy Phạm Kiều (1968- 1972), thầy Đặng Soa (1973- 1975),  thầy Hoàng Đào (1975 -  1976), thầy Nguyễn Ngọc Quỳnh (1976 - 1977), thầy Lê Đình Nại (1977- 1978), Nguyễn Huy Hy (1978- 1987), thầy Cao Đình Hòa (1987- 1988), thầy Nguyễn Thi Chỉ (1988- 2002), thầy Hồ Bá Doan (2002- 2009), thầy Đậu Thế Quát từ năm 2009 đến nay. Hơn 50 năm xây dựng và phát triển Trường THCS Diễn Thịnh đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử. Trong thời kỳ ác liệt của cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Đế Quốc Mỹ (1964 - 1972), nhà trường đã phải chia nhỏ từng lớp học sơ tán xuống các xóm Mỹ Thành, Song Hậu, Làng Tiền, xóm Lội… với lớp học bằng lán tranh nửa nổi nửa chìm và hệ thống giao thông hào, nhiều lớp học phải dạy và học vào ban đêm.
          Từ năm 1977 đến năm 1982 trường chia làm 2 cơ sở. Cơ sở 1 đóng tại địa điểm hiện nay, cơ sở 2 xây dựng ở xóm Đồng Tâm, sát khu dân cơ ven biển .Từ  năm học 1985- 1992 trường mang tên là Trường PTCS Diễn Thịnh (gồm Tiểu học và THCS). Từ năm học 1992 - 1993 lại nay trường tách cấp và mang tên gọi là Trường THCS Diễn Thịnh.
         Trong những năm qua Trường THCS Diễn Thịnh đã từng bước khẳng định được thương hiệu của mình nhờ chất lượng ổn định ở tốp khá của huyện.  Nhà trường đã xây dựng được đội ngũ giáo viên tương đối đồng đều về chuyên môn, nghiệp vụ. Hằng năm, trường đều có giáo viên tham gia Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện, tỉnh đạt thành tích cao. Đã có nhiều cán bộ, giáo viên được nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, GVDG cấp Tỉnh. Đặc biệt, trong nhiều năm qua, nhà trường đều có học sinh đạt  học sinh giỏi cấp tỉnh; tỷ lệ tốt nghiệp THCS luôn đạt từ 98 - 100%; tỷ lệ đỗ vào các trường THPT công lập đạt từ 50% trở lên; chất lượng giáo dục đại trà ổn định  tỷ lệ học lực trung bình trở lên  đạt  từ 96% trở lên.
 
I.Tình hình nhà trường.
1- Môi trường bên trong:
1.1. Điểm mạnh.
* VÒ ®i ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên
- Tæng sè CB GV CNV: 65; Trong đó: CBQL: 03, GV: 57, Nhân viên: 5.
- Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn, trong đó có 91% trªn chuÈn.
- Công tác tổ chức quản lý của BGH n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, quyÕt liÖt: Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. X©y dùng kÕ hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn có tính khả thi, sát thực tế. Công tác tổ chức triển khai, kiểm tra đánh giá sâu sát. Được sự tin tưởng của cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường.
- Đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên:  Nhiệt tình, có trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nhà trường, mong muốn nhà trường phát triển, chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm đa số đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.
* Chất lượng học sinh:
Năm học Số
HS
Số
lớp
Xếp loại học lực (%) Xếp loại hạnh kiểm (%) HS Giỏi
Giỏi Khá TB Yếu Tốt Khá TB Yếu Huyện Tỉnh
2013-2014 716 21 9,6 38,1 48.2 4,1 67,5 24,6 7,6 0 23 3
2014-2015 728  21 10,3 37,4 49 3,3 68,5 23,8 7,4 0 26 2
2015-2016 707 21 9,1 40,2 45,8 4,9 70,5 22,4 7,1 0 25  
2016-2017                        
 
* VÒ cơ sở vật chất
+ Phòng học: 16 phòng.
+ Phòng thực hành: 02
+ Phòng Thư viện: 01 -  45m2,
+ Phòng Tin học: 01- 48m2 với 24 máy đã được kết nối Internet
+ Phòng nghe tiÕng Anh: 01
+ Phòng Y tế: 1
+ Phßng hiÖu  vụ vµ chøc n¨ng: 04.
Cơ sở vật chất bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện tại.
*Thành tích
Tổ chức/
Cá nhân
Hình thức khen thưởng
Giấy khen UBND Huyện, L ĐL Đ Huyện Bằng khen, GCN cấp tỉnh Bằng khen cấp Bộ/ngành TW Bằng khen của Thủ tướng Huy chương
Nhà trường 03 01      
Công Đoàn 03        
Tổ nữ công          
Chi Đoàn 03        
Hội chữ thập đỏ 03        
Thư viện          
CBGV          
Tổng cộng          
 
2. Điểm hạn chế.
- Tổ chức quản lý của Ban giám hiệu:
+ Điều kiện về  CSVC  chưa đảm bảo cho mọi hoạt động.
+ Đánh giá chất lượng chuyên môn của giáo viên còn  mang tính động viên
+ Do 1 số bộ môn còn thiếu giáo viên nên việc phân công chuyên môn 1 số giáo viên chưa hợp lý 
-         Đội ngũ giáo viên, công nhân viên: Một bộ phận giáo viên năng lực, nghiệp vụ chuyên môn  còn hạn chế nên việc  tiếp cận  đổi mới phương pháp dạy học mới còn hạn chế. Một số Giáo viên chưa thực sự tâm huyết với nghề
- Chất lượng học sinh:  ý thøc rÌn luyÖn, ý thức học tập một số học sinh ch­a tốt.
- Cơ sở vật chất:  Chưa đồng bộ, thiếu hiện đại. còn thiếu một số trang thiết bị dạy học, phòng thực còn thiếu một số trang thiết bị
3. Thời cơ.
Được sự quan tâm của Đảng uỷ, HĐND, UBND và các Ban ngành đoàn thể trong địa phương.
Được Phụ huynh và học sinh tín nhiệm, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để tổ chức hoạt động giáo dục học sinh một cách có hiệu quả.
Đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ, được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn và kỹ năng sự phạm khá, tốt.
4. Thách thức.
- Cơ sở vật chất – kỹ thuật chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu dạy học.
- Mâu thuẫn giữa yêu cầu ngày càng cao về chất lượng giáo dục  và ý thức, động cơ học tập;  sự quan tâm của cha mẹ học sinh, của xã hội trong thời kỳ hội nhập.
- Chất lượng của một số  giáo viên, công nhân viên chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.
- Các tệ nạn xã hội ngày càng nhiều và đạo đức của một bộ phận thanh thiếu niên sa sút ảnh hưởng không nhỏ đến công tác giáo dục.
5. Xác định các vấn đề ưu tiên.
- Đẩy mạnh công tác Phổ cập giáo dục trên cơ sở đảm bảo chất lượng giáo dục; trước mắt chống học sinh bỏ học, tập trung phụ đạo học sinh yếu kém. Phấn đấu đạt được trường có chất lượng cao.
- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên đủ Tâm và Tầm để thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.
- Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong dạy – học và công tác quản lý để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.
- Từng bước tu sửa, nâng cấp, xây dựng và mua sắm mới  cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu giáo dục.
- Đổi mới công tác quản lý trên cơ sở đáp ứng theo các yêu cầu của các chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục.
- Xây dựng văn hoá Nhà trường, tạo dựng môi trường thân thiện, an toàn và phát triển
 
 II. SỨ MỆNH, CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI  VÀ TẦM NHÌN:
1. Sứ mệnh:
          Tạo dựng được môi trường học tập thân thiện, có chất lượng giáo dục cao, để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển hết tài năng và trí tuệ của mình.
2. Các giá trị cốt lõi:
- Tinh thần đoàn kết
- Khát vọng vươn lên
- Tính trung thực
- Tinh thần trách nhiệm
- Tính sáng tạo
- Lòng tự trọng
- Tình nhân ái
- Sự hợp tác
3. Tầm nhìn:
     Là một trong những trường chất lượng khá của Huyện Diễn châu. Nơi giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn tới xuất sắc.
 
III. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC, CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG:
1- Mục tiêu:
1.1. Các mục tiêu tổng quát
Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.
Phấn đấu đến năm 2020, trường THCS Diễn Thịnh được xếp hạng trong tốp 5 trường THCS chất lượng cao của huyện Diễn Châu.
 1.2. Các mục tiêu cụ thể
+ Mục tiêu ngắn hạn: Đến năm 2014 - 2015, Trường THCS Diễn Thịnh  được công nhận đạt trường tiên tiến xuất sắc cấp huyện.
+ Mục tiêu trung hạn: Đến năm 2017, Trường THCS Diễn Thịnh phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục, giữ vững trường chuẩn quốc gia ,đơn vị văn hóa cấp tỉnh trường tiên tiến xuất sắc.
+ Mục tiêu dài hạn: Đến năm 2020, Trường THCS Diễn Thịnh  phấn đấu đạt được các mục tiêu sau:
- Chất lượng giáo dục được khẳng định và phát triển .
- Thương hiệu nhà trường được nâng cao.
- Đạt thương hiệu trường chất lượng cao của huyện Diễn Châu và ở trong tốp 5 trường THCS có chất lượng cao của Huyện và tốp 50 trường có chất lượng cao của Tỉnh Nghệ An.
- Tăng cương xây dựng CSVC, tăng thêm số phòng học tại một điểm Để đưa học sinh từ 2 ca về học 2 buổi / ngày
2. CHỈ TIÊU :
2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên.
- Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và công nhân viên được đánh giá khá, giỏi trên 80%.
- Giáo viên nam dưới 50 tuổi, nữ dưới 45 tuổi sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm ứng dụng trong giảng dạy và công tác.
- Có trên 15% số tiết dạy sử dụng công nghệ thông tin.
- Phấn đấu mỗi năm có một CBGV theo học sau Đại học hoặc văn bằng 2.
2.2. Học sinh
- Qui mô:    + Tổ ng số học sinh từ 700 - 800
+ Phát triển lớp học: từ 20 - 24 lớp
- Chất lượng học tập:
          + Trên 50% học lực khá, giỏi (10% học lực giỏi)
                   + Tỷ lệ học sinh có học lực yếu  <4% ; không có học sinh kém.
          + Xét TN THCS đạt 98 - 100 %.
          + Thi học sinh giỏi: Cấp Huyện trên 15% Tổng số HS khối
                              Cấp tỉnh : mỗi năm có ít nhất 2 em học sinh đạt giải
- Chất lượng đạo đức, kỹ năng sống.
          + Chất lượng đạo đức: 98% hạnh kiểm khá, tốt.
          + Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, tích cực tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện.
2.3. Cơ sở vật chất
- Phòng học, phòng làm việc, phòng phục vụ được sửa chữa nâng cấp, trang bị các thiết bị phục vụ dạy, học và làm việc đạt chuẩn.
- Các phòng tin học, thí nghiệm, phòng đa năng được trang bị nâng cấp theo hướng hiện đại.
- Xây dựng mới 6 phòng học, 2 phòng bộ môn.
- Xây dựng môi trường sư phạm đảm bảo các tiêu chí “Xanh - Sạch - Đẹp- An toàn”.
3. Phương châm hành động :
“Chất lượng giáo dục quyết định sự phát triển nhà trường”
 
IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Các giải pháp chung
- Tuyên truyền trong CBGV và học sinh về nội dung kế hoạch chiến lược trên mọi phương tiện thông tin, lấy ý kiến để thống nhất nhận thức và hành động của tất cả các cán bộ, nhân viên trong trường với truyền thống đoàn kết, nhất trí của toàn trường để quyết tâm thực hiện được các mục tiêu của Kế hoạch chiến lược.
- Xây dựng Văn hoá Nhà trường hướng tới các giá trị cốt lõi đã nêu ở trên.
- Tăng cường gắn kết có hiệu quả giữa Nhà trường với các cơ quan, đoàn thể doanh nghiệp, nhà tài trợ và cộng đồng.
- Tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục để toàn thể nhân dân và các nhà hảo tâm ủng hộ đóng góp xây dựng CSVC nhà trường khang trang hiện đại
2. Các giải pháp cụ thể
a.  Thể chế và chính sách:
-  Xây dựng cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ theo hướng phát huy nội lực, khuyến khích phát triển cá nhân và tăng cường hợp tác với bên ngoài.
- Hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế về mọi hoạt động trong trường học mang tính đặc thù của trường đảm bảo sự thống nhất.
 
b.  Tổ chức bộ máy:
- Kiện toàn cơ cấu tổ chức, phân công bố trí lao động hợp lý, phát huy năng lực, sở trường của từng CBGV phù hợp với yêu cầu giảng dạy.
- Thực hiện phân cấp quản lý theo hướng tăng quyền chủ động cho các tổ chuyên môn trong trường.
 
c. Công tác đội ngũ :
- Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ Tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
- Quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ giáo viên theo hướng sử dụng tốt đội ngũ hiện có, đáp ứng được yêu cầu của công việc.đảm bảo đạt chuẩn và trên chuẩn giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên nhà trường.
- Định kỳ đánh giá chất lượng hoạt động của cán bộ giáo viên thông qua các tiêu chí về hiệu quả, đóng góp cụ thể của cán bộ giáo viên đối với sự phát triển của nhà trường. Trên cơ sở đó sẽ đề bạt, khen thưởng xứng đáng đối với những cán bộ GV có thành tích xuất sắc.
- Đầu tư có trọng điểm để phát triển đội ngũ cán bộ GV đầu đàn, cán bộ GV trẻ, có tài năng bố trí vào các vị trí chủ chốt của nhà trường.
- Tạo môi trường làm việc năng động, thi đua lành mạnh, đề cao tinh thần hợp tác và chia sẻ với những điều kiện làm việc tốt nhất để mỗi cán bộ  giáo viên, nhân viên đều tự hào, muốn cống hiến và gắn kết với nhà trường.
 
d. Nâng cao chất lượng giáo dục:
      Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức và chất lượng văn hoá. Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh. Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn; giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản.
- Định kỳ rà soát, đổi mới, kiểm định chất lượng chương trình giáo dục, nội dung và phương pháp giảng dạy theo xu hướng linh hoạt, hiện đại phù hợp với đổi mới giáo dục.
- Thực hiện tốt việc tự đánh giá chất lượng giáo dục THCS.
 
e. Cơ sở vật chất:
- Tham mưu với các cấp lãnh đạo xây dựng trường THCS Diễn Thịnh đảm bảo đúng tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia.
- Đầu tư có trọng điểm để hiện đại hoá các phòng học, các phòng học bộ môn, , khu làm việc của giáo viên, khu vui chơi thể dục thể thao của HS .
- Tiếp tục đầu tư máy tính và các thiết bị đảm bảo cho việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng mạng thông tin quản lý giữa giáo viên, các tổ chuyên với nhà trường liên thông qua hệ thống nối mạng Internet.
 
f. Kế hoạch - tài chính:
- Xây dựng kế hoạch phát triển hàng năm của từng tổ chuyên môn và  nhà trường.
- Xây dựng cơ chế tài chính theo hướng tự chủ hoạch toán và minh bạch các nguồn thu chi.
- Tham mưu với hội cha mẹ học sinh để tăng cường hỗ trợ ủng hộ  của phụ huynh học sinh và của các nhà hảo tâm trên địa bàn.
- Tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ các tổ chức, cá nhân khác.
- Tham mưu xây dựng các phòng học, phòng học bộ môn, phòng đa chức năng
 
g. Chương trình truyền thông, phát triển và quảng bá thương hiệu:
- Xây dựng trang website của trường. Cung cấp các thông tin về hoạt động giáo dục của Trường qua các hội thảo, diễn đàn trao đổi, sách, báo, các tạp chí… Khuyến khích giáo  viên  tham gia tích cực vào các sự kiện, các hoạt động của cộng đồng và ngành.
- Xây dựng thương hiệu và tín nhiệm của xã hội đối với nhà trường. Xây dựng  thương hiệu đối với từng cán bộ giáo viên, nhân viên.
- Đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy truyền thống nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường , của CB,GV, NV
V. VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN THAM GIA
1. Phổ biến kế hoạch chiến lược:
Kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, CNV nhà trường, cơ quan chủ quản, PHHS, học sinh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.
2. Tổ chức: Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược. Điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.
 
3. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược:
- Giai đoạn 1: Từ năm 2013 – 2015 : Phấn đấu đạt chuẩn về chất lượng giáo dục; đầu tư hoàn chỉnh CSVC-TB; xây dựng  thêm một số phòng học.
- Giai đoạn 2: Từ năm 2015 -  2017: Nâng cao chất lượng giáo dục, đạt  thương hiệu trường  chất lượng cao của huyện. Giữ vững trường  đạt chuẩn quốc gia bậc trung học giai đoạn 2014 - 2019.
- Giai đoạn 3: Từ năm 2017 – 2020: Đạt thương hiệu trường  chất lượng cao của huyện . Đưa học sinh học từ học 2 ca đến học 2 buổi / ngày.
 
4. Đối với Hiệu trưởng: Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, CNV nhà trường. Thành lập Ban Kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học. Cụ thể:
- Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt lộ trình cụ thể thực hiện kế hoạch chiến lược chung cho toàn Trường.
- Tổ chức đánh giá thực hiện kế hoạch hành động hàng năm của toàn Trường và thực hiện kế hoạch chiến lược của toàn Trường theo từng giai đoạn phát triển.
 
5. Đối với các Phó Hiệu trưởng: Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai và chịu trách nhiệm từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục.
 
6. Đối với tổ trưởng chuyên môn: Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất xây dựng kế hoạch hành động cụ thể (từng năm) trong đó mỗi hoạt động cần nêu rõ mục tiêu cần đạt, kết quả, hiệu quả, tác động, thời gian thực hiện, các nguồn lực thực hiện, người chịu trách nhiệm.
- Tổ chức và phân công thực hiện hợp lý cho các bộ phận, cá nhân phù hợp với trách nhiệm, quyền hạn và nguồn lực.
- Chủ động xây dựng các dự án phát triển của tổ chuyên môn, các tổ chức trong nhà trường.
 
7. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, CNV: Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.
 
8- Đối với học sinh:
Không ngừng học tập, tích cực tham gia hoạt động để sau khi tốt nghiệp THCS có kiến thức, kỹ năng cần thiết đáp ứng yêu cầu xã hội, tiếp tục học trung học phổ thông hoặc học nghề.
Tích cực  rèn luyện đạo đức để trở thành những người công dân tốt.
 
9. Hội cha mẹ học sinh
- Hỗ trợ tài chính, cơ sở vật chất, cùng với nhà trường tuyên truyền vận động các bậc phụ huynh thực hiện một số mục tiêu của Kế hoạch chiến lược.
- Tăng cường vận động phụ huynh học sinh quan tâm đúng mức đối với con em, tránh “khoán trắng” cho nhà trường.
 
10. Các Tổ chức Đoàn thể trong trường:
- Hàng năm xây dựng chương trình hành động thực hiện các nội dung liên quan trong vấn đề thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển Nhà trường.
- Tuyên truyền, vận động mọi thành viên của Tổ chức mình thực hiện tốt các nội dung và giải pháp trên, góp ý với Nhà trường điều chỉnh, bổ sung những nội dung phù hợp để có thể thực hiện tốt kế hoạch chiến lược phát triễn nhà trường.
       11- Đề xuất kiến nghị :
- Đối với  Phòng giáo dục
+ Phê duyệt Kế hoạch chiến lược và tạo điều kiện cho Trường  trong thực hiện nội dung theo đúng Kế hoạch các hoạt động hoạt động nhà trường phù hợp với chiến lược phát triển.
+ Hỗ trợ, hướng dẫn về cơ chế chính sách, tài chính và nhân lực để thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch chiến lược.
- Đối với chính quyền địa phương, UBND huyện : Hỗ trợ tài chính hoạt động, nguồn nhân lực và đầu tư xây dựng trường lớp cho Nhà trường để thực hiện Kế hoạch chiến lược.
Nơi nhận :
-PGD&ĐT ( b/c)
-Đảng ủy xã
-Chi bộ , CĐ, Đoàn TN,Hội CMHS
-Lưu : VT
                                                                                       HIỆU TRƯỞNG
 
 
                            
                                                                                          Đậu Thế Quát
   PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO DIỄN CHÂU
 
 

Tác giả bài viết: Đậu Thế Quát

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 2


Hôm nayHôm nay : 35

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 614

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 65642